voor u 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

voor u

Ontzorgen

Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap.

Een executeur is een deskundige op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen. Door het inschakelen van een executeur worden de praktische, juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken die hierbij komen kijken voor u geregeld.

Wij zorgen voor de afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde. Zo maken wij zo spoedig mogelijk een inventarisatie van de nalatenschap. Verder worden bijvoorbeeld instanties geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen geïnd en belastingaangiften opgemaakt.

AdOtium zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap.
 

 

voorkomen conflicten

Een executeur kan helpen deze conflicten te voorkomen doordat hij onpartijdig en onafhankelijk is. Een executeur zorgt voor een open en duidelijke afwikkeling.Hierdoor worden conflicten tussen de erfgenamen voorkomen. Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de gang van zaken en hebben inzicht in het financiele beheer van de executeur. 

 

kosten besparen

Het inschakelen van een executeur is vooral ontzorgend. Het kan ook leiden tot kostenbesparingen.

We zorgen voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies.

We kunnen ook de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting verzorgen. Wij zijn ervaren in het doen van deze aangiften. Erfgenamen voor wie wij de aangifte doet, betalen soms minder erfbelasting door kennis van aftrekposten.

We hebbent een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d. Soms krijgen wij kortingen op diensten die door deze derden geleverd worden. Deze kortingen komen volledig ten gunste van u.

 

 

Één contactpersoon

De executeur is uw vertrouwenspersoon die de voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap op een duidelijke, transparante en voorspoedige manier verzorgt.

Wij zijn het aanspreekpunt voor de erfgenamen en gaan daarbij onpartijdig en onafhankelijk te werk.

De Executeur is goed bereikbaar. Uw e-mailberichten worden zo spoedig mogelijk beantwoord


Kosten van een executeur

De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. We zijn open en duidelijk over onze tarieven. Het tarief van een executeur ligt veel lager dan van een notaris. Wij informeren u bij het eerste adviesgesprek over de kosten van de dienstverlening. Voor een standaard volledige afwikkeling (zonder verkoop woning en kosten van derden) zal het bedrag tussen de 2000 en 3000 euro liggen. Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg de werkzaamheden te verdelen.
Bijkomende kosten van derden, zoals bijvoorbeeld een notaris of makelaar, worden separaat in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen. Voordat deze derden werkzaamheden verrichten, ontvangt u een opgave van hun kosten.

 

 

 

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met AdOtium.