nalatenschap 

Wat komt daar allemaal bij kijken?

Afwikkeling

De Executeur regelt juridische, administratieve financiele en fiscale zaken

Bij de afwikkeling van een nalatenschap moeten allerlei praktische, juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden geregeld.

Alle erfgenamen moeten deze werkzaamheden samen verrichten. Is er een bevoegd executeur dan zal deze executeur de nalatenschap afwikkelen.
Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen ons machtigen om de werkzaamheden namens hen te verrichten.

In het stappenplan dat u op onze website vindt, staat welke werkzaamheden aan de orde komen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met AdOtium.