nalatenschap 

Wat komt daar allemaal bij kijken?

Executeur

De Executeur ontzorgt

De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. De bevoegdheden van de executeur kunnen verschillen van alleen de uitvaart regelen tot alles regelen. Het testament bepaalt de taken van de executeur. Vaak mag een executeur zijn taken overdragen aan iemand anders, een volmacht geven. Als u als executeur benoemd bent, kunt u op deze manier het werk overdragen aan een professional.

De executeur is verplicht spoedig na het overlijden een boedelbeschrijving op te maken. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden. Een executeur regelt ook veel praktsche zaken zoals het stopzetten van abonnementen en aanschrijven van allerlei instanties.

De executeur houdt de erfgenamen op de hoogte van relevante zaken en zal rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer. Een rekening en verantwoording laat zien wat er in de periode van afwikkelen is gebeurd met het vermogen.

Let op: een executeur is niet verplicht zijn benoeming te aanvaarden.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met AdOtium.